นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังไทยรักไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 041
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ธันวาคม 2514
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถานที่ติดต่อ :
  209 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสองคอน ถนนอรุณประเสริฐ
  ต. โนนโพธิ์ อ. เมืองอำนาจเจริญ
  จ. อำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0795 6911, 06 1156 7899
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปี 2557 ผู้สมัครวุฒิสภาได้ลำดับที่ 2
   - ปี 2561-ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later