นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 251
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Laws (Common Law) TULANE UNIVERSITY
   - Master of Comparative Law (Comparative Law) TULANE UNIVERSITY
   - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณทิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 ถนนเศรษฐสิริ
  แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2270 0036
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตผู้พิพากษา
   - ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later