นายชวน  หลีกภัย


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 084
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชวน  หลีกภัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กรกฎาคม 2481
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2828 1000
  โทรสาร : 0 2828 1071
  e-Mail : leekpai.chuan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง ตำแหน่ง อดีตนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (15 สมัย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2512, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงกลาโหม, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, รองนายกรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี 2 สมัย, หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประะชาธิปัตย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later