นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 242
 • ชื่อ-สกุล :
  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กุมภาพันธ์ 2529
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจ(บริหารทั่วไป)
   - Master of Business Administration
 • สถานที่ติดต่อ :
  72/5 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  e-Mail : oilpitcharat@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริหารจัดการโรงแรม / สนามกอล์ฟ
   - จัด Event กอล์ฟระดับประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later