นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 448
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ธันวาคม 2497
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) CALIFORNIA BERKELEY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  125 หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า ถนนบางนา-ตราด
  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  e-Mail : suriya19542562@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองนายกรัฐมนตรี, รมว.กระทรวงคมนาคม, รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม, รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงพาณิชย์, เลขาธิการพรรคไทยรักไทย, กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฯลฯ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later