นางสาวเบญจา  แสงจันทร์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 199
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวเบญจา  แสงจันทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  91/104 หมู่ที่ 1
  ต. บ้านบึง อ. บ้านบึง
  จ. ชลบุรี 20170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9094 9044
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รวมกลุ่มสตรีเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับ บทบาทการเมืองกับสตรีและประชาธิปไตย ผลักดัน สิทธิสตรี ความเสมอภาค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later