นายวรภพ  วิริยะโรจน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 310
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวรภพ  วิริยะโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 พฤษภาคม 2531
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science (Finance) เกียรตินิยมอันดับ 1 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  158/13 ถนนพญาไท
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 66 8949 2367, 08 1755 9929
  e-Mail : vora_phop@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later