นายนิรามาน  สุไลมาน


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 187
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนิรามาน  สุไลมาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มกราคม 2504
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  122 ถนนอุดมวิถี
  ต. อาเนาะรู อ. เมืองปัตตานี
  จ. ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0544 1599
  e-Mail : niramansulaiman@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษากฎหมาย/นักกฎหมาย ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษวิชากฎหมาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตกรรมาธิการ ศึกษา สอบสวนสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2550
   - อดีตกรรมการหอการค้าจังหวัดปัตตานี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later