นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 160
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤษภาคม 2514
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (Mass Communications) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Business Management) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  93/83 หมู่บ้านร่มไทรวิลล่า ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม
  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
  กรุงเทพมหานคร 10600
  e-Mail : tunyawaj.mp@furtureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาชีพอิสระ (ออกแบบท่าเต้น ออกแบบการแสดง และ commentator)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่ (GMM)
   - เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น ผู้กำกับ Creative Director ให้กับ True Fantasia
   - เป็น Commentator รายการ The Trainer ออกแบบการแสดงให้กับรายการโทรทัศน์ ช่อง 3 มากมาย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later