นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 122
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มกราคม 2508
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  17/88 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านทรัพย์เจริญ
  ต. วาเล่ย์ อ. พบพระ
  จ. ตาก 63160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9632 0563
  e-Mail : yajkeeb12@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later