นายสุเทพ  อู่อ้น


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 428
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุเทพ  อู่อ้น
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 ธันวาคม 2512
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถานที่ติดต่อ :
  188/86 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านดิอินสปาย ถนนเทพารักษ์
  ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9451 1593
  e-Mail : s.ou-oun@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มา 28 ปี
   - เป็นผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุ ประเทศไทย ปี 2541 มาถึงปัจจุบัน 21 ปี
   - เป็นผู้ก่อตั้งสมาพันธ์แรงงานอีซูซุ ประเทศไทย ปี 2556 มาถึงปัจจุบัน 7 ปี
   - เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later