นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 060
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤศจิกายน 2524
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2821 5688
  e-Mail : jaruwan.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักธุรกิจภาคเอกชน
   - ผู้บริหารองค์กร SME ขนาดใหญ่
   - เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์
   - อดีตเลขาธิการ yec กรุงเทพ
   - ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ
   - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด
   - ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสำนักงาน
   - มีความเข้าใจปัญหาโดยเฉาะธุรกิจ SME ให้คำปรึกษาในด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้าไปสู่นวัตกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
   - กรรมการบริหารพรรค รักษาการนายทะเบียนพรรค
   - ผู้สมัคร ส.ส. กรรมการสรรหา
   - ผู้อำนวยการพรรค
   - ผู้อำนวยการกองอำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later