นางสาวเยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 293
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวเยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 มิถุนายน 2512
 • การศึกษา :
   - (จิตวิทยาอุตสากรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  206 หมู่ที่ 9
  ต. สันทรายหลวง อ. สันทราย
  จ. เชียงใหม่ 50210
  โทรศัพท์ : 053 491 326
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3321 1716
  e-Mail : yaowalux_p@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทำงานในสายงานตลาดหลักทรัพย์ และสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ด้านบริหารธุรกิจ/ทำงานวิจัย ด้านผู้สูงอายุ การพัฒนาสินค้าชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later