นายชำนาญ  จันทร์เรือง


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 096
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชำนาญ  จันทร์เรือง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 พฤศจิกายน 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สถานที่ติดต่อ :
  29/10 หมู่ที่ 2
  ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่
  จ. เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1595 7999
  e-Mail : chamnanxyz@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครอง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตประธานกรรมการแอมเนสตี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย/อดีตผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later