นายสุรชัย  ศรีสารคาม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 434
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรชัย  ศรีสารคาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 เมษายน 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  104 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านชลพฤกษ์
  ต. บ้านพร้าว อ. บ้านนา
  จ. นครนายก
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1868 4656
  e-Mail : surachai.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กระทรวงมหาดไทย
   - ปลัดกระทรวง ICT
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later