พลโท พงศกร  รอดชมภู


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 226
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท พงศกร  รอดชมภู
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 ตุลาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) โรงเรียนนายร้อย จปร.
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
   - รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 24 ถนนเพชรเกษม
  แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1928 2667, 06 1578 9979
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้หมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
   - ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1
   - ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร
   - รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
   - เป็นผู้ช่วย ศึกษา และแก้ไขกฎหมายในคณะอนุกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสมัย 2554 - 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later