นายดะนัย  มะหิพันธ์


จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 127
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดะนัย  มะหิพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กันยายน 2500
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  166 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหาดทรายขาว ถนนอุปชิต
  ต. พระเหลา อ. พนา
  จ. อำนาจเจริญ 37180
  โทรสาร : 045 463 061
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1593 8404
  e-Mail : kwanjira07052538@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ข้าราชการครูสายผู้สอน สายผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
   - รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   - ผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด (กปจ.) และ (กปช.)
   - ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
   - กรรมการชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later