นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์


จังหวัดสุรินทร์ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 117
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 พฤศจิกายน 2505
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  37/1 หมู่ที่ 8 ถนนปัทมานนท์
  ต. แกใหญ่ อ. เมืองสุรินทร์
  จ. สุรินทร์ 32000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1878 7799
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later