นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์


จังหวัดสุโขทัย เขต 3
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 379
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเจตน์  ลิมปะพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 พฤษภาคม 2511
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  43/3 ถนนหน้าเมือง
  ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก
  จ. สุโขทัย 64110
  โทรศัพท์ : 0 2039 1318
  e-Mail : somjate.l@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2544,2548,2549,2550
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later