นายเดชอิศม์  ขาวทอง


จังหวัดสงขลา เขต 5
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 129
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเดชอิศม์  ขาวทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 เมษายน 2507
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  3103 The Rise Residence ซอย 11 ถนนประชายินดี
  อ. หาดใหญ่
  จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1898 7999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตนายก อบจ. สงขลา 2 สมัย
   - อดีตนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสงขลา
   - อดีตนายกสมาคมมวยอาชีพภาคใต้
   - อดีตนายกสมาคมชนโคไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later