นายสงวน  พงษ์มณี


จังหวัดลำพูน เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 372
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสงวน  พงษ์มณี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มกราคม 2487
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  66 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองผำ ถนนลำพูน-สันป่าตอง
  ต. ริมปิง อ. เมืองลำพูน
  จ. ลำพูน 51000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 7074 0364, 09 1067 1993
  e-Mail : lumphun_numthip@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    การเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งปี พ.ศ.2544-2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later