นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช


จังหวัดลพบุรี เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 280
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 พฤษภาคม 2507
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  86/1 หมู่ที่ 8
  ต. โพธิ์เก้าต้น อ. เมืองลพบุรี
  จ. ลพบุรี 15000
  โทรศัพท์ : 036 780 088
  e-Mail : jirapunvanit@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2534-2538 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี
   - พ.ศ. 2547-2552 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อ.ท่าวุ้ง
   - พ.ศ. 2552- 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. ลพบุรี เขต 1
   - 3 ก.ค. 2554-9 ธ.ค. 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ. ลพบุรี เขต 2
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later