นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์


จังหวัดราชบุรี เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 220
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 พฤษภาคม 2519
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/9 หมู่ที่ 3
  ต. บางโตนด อ. โพธาราม
  จ. ราชบุรี 70120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7979 7929
  e-Mail : pareena98@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later