นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์


จังหวัดพัทลุง เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 079
 • ชื่อ-สกุล :
  นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 สิงหาคม 2503
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  147/21 หมู่บ้านในสวน ถนนเพชรเกษม
  ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง
  จ. พัทลุง 93000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1396 7706
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปลัดอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช
   - นายอำเภอ จังหวัดพัทลุง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนม
   - ปลัดจังหวัดพัทลุง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later