นายอันวาร์  สาและ


จังหวัดปัตตานี เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 481
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอันวาร์  สาและ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ธันวาคม 2513
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  3/746 หมู่บ้านเศรษฐสิริประชาชื่น ถนนประชาชื่น
  ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6959 7895
  e-Mail : anwar.salaeh@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later