นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล


จังหวัดปทุมธานี เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 439
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 ธันวาคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  123 หมู่ที่ 2 ซอยวัดเปรมประชา ถนนเลียบคลองเปรมประชากร
  ต. บางพูน อ. เมืองปทุมธานี
  จ. ปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1789 3545
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี หลายสมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later