นายจักรกฤษณ์  ทองศรี


จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 052
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรกฤษณ์  ทองศรี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  14 มกราคม 2523
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  543 หมู่ที่ 1 ถนนอำนวยกิจ
  ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย
  จ. บุรีรัมย์ 31140
  e-Mail : beam_law@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2552-2557
   - รองประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมาธิการ วิทยาศตร์ สภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later