นายวีระกร  คำประกอบ


จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 342
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวีระกร  คำประกอบ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 พฤษภาคม 2497
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  111 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1888 7048
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - 2518 นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม
   - 2538 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - 2539 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - สส. 2526 2531 2535 2535 (2) 2538 2539 2548 2549 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later