นายเทพไท  เสนพงศ์


จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 145
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเทพไท  เสนพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มีนาคม 2504
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  156 หมู่ที่ 1
  ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม
  จ. นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1642 2266
  e-Mail : theptai@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ส.ส. นครศรีธรรมราช ปี 2548, 2550, 2553, 2562
   - เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
   - โฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later