นางจุมพิตา  จันทรขจร


จังหวัดนครปฐม เขต 5
พรรค
 • เลขประจำตัวสมาชิก 072
 • ชื่อ-สกุล :
  นางจุมพิตา  จันทรขจร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 เมษายน 2507
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง ผู้บริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later