นายศรีเรศ  โกฎคำลือ


จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 354
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศรีเรศ  โกฎคำลือ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 สิงหาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :
  260/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบ้านตาล
  ต. บ้านตาล อ. ฮอด
  จ. เชียงใหม่ 50240
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7934 1155
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ปี 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย คือ 1. เมื่อ 3 ก.ค. 2554 - 9 ธ.ค. 2556 2. เมื่อ 24 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later