พันตำรวจโท ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์


จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 349
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตำรวจโท ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤศจิกายน 2501
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  254/5 หมู่ที่ 6 ถนนสายเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร
  ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร
  จ. กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1785 8811
  e-Mail : vipot.apr@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกร ตำแหน่ง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยดำรงตำแหน่ง
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระกรวงการคลัง
   - เลขาณุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - เลขาณุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
   - เลขาณุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later