นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 22
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 148
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2532
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  122/17 ถนนเพชรเกษม
  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
  กรุงเทพมหานคร 10600
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9155 0702
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ ตำแหน่ง นักทำเบียร์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - มัคคุเทศก์อิสระ
   - ผู้ก่อตั้งเบียร์ยี่ห้อ เท่าพิภพ เอล โปรเจ็ค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later