นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 21
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 375
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤศจิกายน 2522
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สถานที่ติดต่อ :
  777/165 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4139 4111
  e-Mail : somkiat.thanomsin@gmil.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน ตำแหน่ง Account Manager
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later