นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์


จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 7
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 150
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 ตุลาคม 2523
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  83/6 ซอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม 5
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9955 5454
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักบริหาร ตำแหน่ง กรรมการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later