ตรวจสอบข้อมูลประวัติ

4 กุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบประวัติของตนเองได้ที่ Profile Service บุคลากรภายในสำนักงาน URL : http://hris.parliament.go.th/profile_service_per/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย : สำนักบริหารงานกลาง
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later